online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Ne ítélj!

 

 

 

 

       Az elmúlt hetekben az evangélium bemutatta Jézus első nagygyűlését, a hegyi beszédet. Rámutatott arra, hogy a 8 boldogságon át az örök boldogságba vezet az út. Ezután példamutatást kért tőlünk. Most az ószövetséget kapcsolja össze a jelennel. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. (Mt 5, 17).

       Jézus a tíz parancsból hármat ragad ki, hogy ezeken bemutassa azt, hogy mit ért a „teljessé tenni” szavakon! E parancsok az evangélium sorrendjében: „Ne ölj!”, „Ne törj házasságot!” és „Hamisan ne esküdj!”

       Nézzük most csak az elsőt! Jól figyeljük meg a szigorításokat, és ne menjünk el felettük, hanem mindegyiknél tartsunk nagyon komoly lelkiismeretvizsgálatot is. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. (Mt 5, 22). Beszélgetés közben miket szoktunk mondani embertársainkra? Jézus szerint ha csak „bolondnak” is tartjuk, már is méltók vagyunk a pokol tüzére, még akkor is, ha ez mindenképp igaz. Ugyanis ne ítélj, mert akkor téged sem fognak megítélni!

       Kötelességünk védeni mások becsületét! Ez a felebaráti szeretet parancsából következik! Kötelességünk másképp kezelni egy számunkra látszólagos külsődleges eseményt, mint magát az elkövető személyt, kinek lelkiismeretébe nem látunk bele, és akiről nem mondhatunk a külső látszat szerint ítéletet. Nincs is jogunk hozzá! Ne ítélj! Isten kezében az ítélet!

       Jézus még szigorúbbá teszi jogtalan vélemény alkotásunkat a szentmisén való jelenlétünkkor, mert így folytatja: Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat. (Mt 5, 23-24). Ha Jézus szavait komolyan vesszük, akkor félő, hogy minden szentmisén a szentáldozás előtti percekben sok embernek kellene távozni a templomból, hogy gyorsan bocsánatot kérjen embertársától a sok megszólásért, igazságtalan bírálatért és az okozott nézeteltérésekért! Erre figyelmeztet a szentáldozás előtt a szomszédokkal való kézfogás és békefohász is!

       Erről Szent Iréneusz így ír: {Az Egyház áldozata, amelyet az Úr rendelése szerint az egész világon bemutatunk, tiszta és kedves áldozat Isten előtt. Nem mintha Isten rászorulna a mi áldozatunkra, hanem ha ő elfogadja az ajándékot, akkor megdicsőül az, aki felajánlja. Maga az Úr mondta: azt akarja, hogy őszinte, tiszta szívvel ajánljuk fel áldozatunkat. Nekünk is áldozatot kell bemutatnunk Istennek, és mindenben hálásnak kell lennünk a teremtő Isten iránt. Tiszta áldozatot egyedül az Egyház mutat be a Teremtőnek. Azt ajánljuk fel Istennek, ami az övé. A földből való kenyér, miután elhangzik fölötte Isten segítségül hívása már Jézus teste!} (Lib. 4; Br. III. 85.) Valóban tiszta a mi szentmise áldozatunk?

       Ha Jézus a példaképünk és Őt szeretnénk követni a keresztúton, akkor meg kell tanulnunk a rosszat tűrni harag nélkül! Hány jelenetet találunk a szentírásban erre. Például Jézus kihallgatása a főpapok tanácsa előtt. Az egyik szolga arcul üti Jézust! Jézus válasza: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem?” (Jn 18, 23).

       Szent Jusztin szerint: {Azzal, hogy rosszat ne viszonozzuk rosszal, azt akarja, hogy türelemmel és szerénységgel térítsük vissza mindazokat, akik a gonosz kívánságokban és gyalázatban haladnak előbbre. Ezt éppen azok példájával igazolhatnám, akik egykor közétek tartoztak: erőszakos és elnyomó jellegük megváltozott, vagy szomszédjaik türelmes élete győzte meg őket, vagy útitársaik hallatlan szelídségére figyeltek fel, (Apológia 1, 16; A 77.)

       Tartózkodjál a viszálytól, akkor kevesebb lesz a bűn. (Sir 28, 10).

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu