online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Fölment a mennybe!

 

 

 

 

 

       Az evangéliumi részlet Márk evangéliumának 6 utolsó hagyományosan számozott sora. Jézus földön elhangzó utolsó parancsai. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” Ez a parancs minden keresztény embernek szól! Mindenkinek kötelessége a hit terjesztése és a védelme! De hogyan? Semmi esetre sem parancsszóval vagy kérlelhetetlen utasítással. Szeretetteljes tanáccsal és imádsággal. A szabad akarat isteni adomány, ezt még az Úr Isten is mindig tiszteletben tartja!

       Jézus tájékoztat mindenkit, hogy e parancs milyen következménnyel jár: „Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik” Tehát minden embertársunkat arra kell figyelmeztetni, hogy a hitbéli döntéseinek igen-igen súlyos következményei lehetnek már a következő percben is, hiszen a halál bármikor utolérhet minket. A végső dolgaink legyenek mindig a legdöntőbbek, hiszen végsők!

       Aki pedig hisz és ennek ellenére mégis megbotlik, miként testi életében azonnal feláll és még a port is lerázza magáról, ehhez hasonlóan cselekedjen a lelkével is, azaz a szentgyónás szentségében minél előbb rázza le lelkéről a szennyet, hogy minél előbb egy szent újjászületésnek lehessen a részese!

       Hogy milyen botladozók vagyunk mi emberek, és hogy milyen szép ez az újjászületés erről csodálatosan ír Szent Ciprián.{Midőn még sötétségbe és vak homályba merültem, és midőn a hetvenkedő világ tengerén és téves utakon határozatlanul, kételyekkel telve hánykolódtam, nem ismerve éltemet. Idegenül az igazság és a világosság iránt, úgy gondoltam, akkori erkölcsi állapotomhoz képest, hogy egészen nehéz és kemény dolog, amit az isteni jóság az én üdvösségemre ígért, hogy tudniillik valaki újra tudjon születni. Hogy a bánat fürdőjén át új életre támadva levetkőzze azt, ami azelőtt volt, és hogy az isteni jóság a test bilincsében maradt embert lélekben és testben ez változtassa meg. Hogyan lehetséges – mondottam - olyan változás, hogy hirtelen és végérvényesen azt, ami vagy érzéki természetünknél fogva velünk született, és belénk gyökerezett, vagy hosszantartó állandóságával belénk nőt és belénk vénült? Ezek, ha már egészen mélyen, szinte teljesen belénk csontosodtak; szinte szükséges, hogy szokása szerint örökös, makacs csábításokkal ingereljen bennünket. De az újjászülő bánat segítségével előbbi életem szennyét letöröltem, és az én megtisztult lelkembe felülről derült és tiszta fény ömlött, a Szentlélek az égből belém költözött, és ez a második születés új emberré teremtett!} (Ex ep. ad Don. Br. OSB 2/413.)

       Ez az új ember pedig már alkalmas arra, hogy a mennybe felmenő Urat kövesse az égbe. Szent Ciprián így lelkesít tovább: {Hogy azelőtt vétkeztünk, az az emberi tévedésünk következménye volt. Az Istené minden, ami jót tudunk tenni. Belőle élünk, belőle van erőnk. A belőle merített, s tőle megszerzett erőből már itt a földön ismerjük a jövő jeleit. Csak legyen a félelem a mi ártatlanságunk őrzője, hogy amit a mi lelkünkben égi jóságának kegyessége belénk öntött, tartsuk meg kellő engedelmességgel, és ne szüljön megkapott lelki nyugalmunk gondatlanságot, és a régi ellenség újra belénk ne lopóddzék.

       Egyébként, ha megtartod az ártatlanságnak, a megigazultságnak az útját, ha a továbbiakban is előre lépsz, még ha gyenge lábad össze is roskad, ha teljes erőddel, teljes szívvel Istenen függve az leszel, ami kezdtél lenni, annyi lehetőségben lesz részed, amennyi kegyelem árad rád. A mennyei ajándékozásban nem az a mérték érvényesül, mint a földi adományozásban. A bőven áradó Lelket nem szorítják össze határok, nem zárják közre határjelzők. Árad folyamatosan, ömlik bőségesen. Csak szomjúhozza a mi szívünk, és nyíljék meg előtte. Annyi áradó kegyelmet merítünk, amennyit be tud fogadni a hitünk.

 - Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki ne dicsekedhessék. (Ef 2, 8-9).

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu