online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Házasság!

 

 

 

 

       A vasárnapi evangélium tárgya a házasság. A farizeusi megfogalmazásban így szól: Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?

       Tényállás: A világot valaki elkészítette és eléggé tökéletesen berendezte. Ez az Isten. Magától nem jöhetett létre, mert rendező elv nélkül nincs ilyen elrendezett alkotás. A világ dolgaiban tehát Istennek szerzői joga van, melyet mindenkinek tiszteletben kell tartania. Jézus válasza a farizeusoknak: „Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott.” Itt Jézus a Teremtés Könyvének elején található szövegre hivatkozik. Azzal, hogy azt mondta: férfinek és nőnek, rámutat, hogy kerülni kell a második házasságot. Nem azt mondta ugyanis, férfiaknak és nőknek, amit hallani szeretnének az előző feleséget elbocsátani akarók, hanem férfinak és nőnek, hogy egyetlen házasságban legyenek egybekapcsolva. (Sz. Jeromos; CA 543.).

       A Katekizmus ezt írja erről: Isten, aki a szeretet, és aki az embert szeretetből teremtette, meghívta őt a szeretetre. Amikor megteremtette a férfit és a nőt, a házasságban az életnek és a szeretetnek olyan bőséges közösségére hívta meg őket, „hogy többé már nem ketten vannak, hanem csak egy test” (Mt 19, 6). Megáldva őket Isten, mondta nekik: „Legyetek termékenyek és sokasodjatok” (Ter 1, 28). (KEKK 337. – Tehát a cél kettős!

       Micsoda szeretet sugárzik Istentől a házasság elképzelése és megtervezése alapján is. Ebből kiindulva kéne a házasságról gondolkodni! Szent Krizosztom megjegyzése: Vannak, akik képtelenek az ésszerű érvekre válaszolni, mégis képtelenek megnyugodni az igazságban. Ahogyan a gonosz emberek, akiknek gonosz ügyeik vannak, nagy és tekintélyes férfiak segítségét kérik azért, hogy ha az igazságosság erejével nem tudnak győzni, győzzenek a személy erejével. (Super Matth. Op. imperf. hom. 32; CA 545.). – Mennyi formát és figurát talált már ki az emberiség a házassággal szemben és terjeszti, rombolja a házasság lényegét, szentségét, Isten szerzői jogait. Szabadságra hivatkozva rombol, minden igaz erkölcsöt tönkre akar tenni, különösen napjainkban.

       Ne feledkezzünk meg az isteni terv okáról! Miért van a házasság? A katekizmus szerint: A férfi és a nő házastársi egysége, melyet a Teremtő alapozott és határozott meg sajátos törvényekkel, természete szerint a házastársak közössége és java, valamint gyermekek nemzésére és nevelésére van rendelve. A házastársi egység az eredeti isteni terv szerint fölbonthatatlan, miként Jézus Krisztus megerősíti: „amit Isten egybekötött ember szét ne válassza” (Mt 10, 9).

       Ki gondol a család „gyümölcsére”, a gyerekre? Ki kérdezi meg a gyermeket a válóperben? Pedig ő a család szeme-fénye, a jövő embere! Milyen tapasztalatokat szerez egy gyermek a házaséletről a válóper alatt? Az ő emlékei a sok veszekedés? Nagy gondja: melyiket szeresse szülei közül? Melyiknek, és milyen példáját kövesse? Az ilyen gyermek milyen véleménnyel épül be a társadalomba? Ő képviseli a jövőt! A kölcsönös szeretet ellentéte a válás

       Aquinói Szent Tamás a szülők kötelességéről: A szülők a gyermeknek három dolgot adnak. Először létet. „Tiszteld apádat, és anyád fájdalmait ne feledd. Gondolj arra, hogy általuk létezel” (Sir 7, 29). Másodszor a táplálékot vagy gyámolítást az életszükségletekhez. Meztelenül lép ugyanis a gyermek ebbe a világba, ahogy János (1. Fej.) mondja, de a szülők gondoskodnak róla. Harmadszor a tanítást. „Már testi atyáink oktatóink voltak” (Sir 7, 23). A szülők két tanítást kötelesek adni fiaiknak, éspedig korán. „A gyermek az útjáról, még ha megöregszik, sem tér el attól” (Péld 22, 6). Ez pedig az Úr félelme és a bűntől való tartózkodás.

       A házasság szentsége megadja a házastársaknak a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy az életszentséget a házaséletben és a gyermekek felelős elfogadásával és nevelésével érjék el. Tehát a házasság szentsége a házas élet minden percében hatalmas égi erőforrás. Maga a házasság kötés csak ennek az erőforrásnak a megnyitó ünnepsége. Maga a szentségi kegyelem mindvégig hatásos isteni segítséget biztosít!

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu