online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Jöjj Szentlélek Istenünk!

 

 

 

 

      1. Pünkösd ünnepének a katolikus Egyházban hármas tárgya van. Az első a Szentlélek Isten eljövetele, amint azt az Üdvözítő az apostoloknak és tanítványainak megígérte, hogy elküldi a Tanítót és a Vigasztalót. Ha szeretett vendéget nagyon várunk, érkezésekor öröm tölt el bennünket. Az együttlét alatt rendszerint valamiben gazdagodunk. Az együttlétnek mindig vannak gyümölcsei, eredményei.

        a) Ezek pedig Aquinói Szent Tamás szerint: Először az, hogy megtisztít a bűntől. Ennek az a magyarázata, hogy annak a feladata a helyreállítás, akinek a feladata a létrehozás. De az emberi lélek a Szentlélek által teremtetett, mivel mindent rajta keresztül hozott létre Isten. Isten ugyanis szeretetből, jóságával tette mindenezt.

        b) Másodszor megvilágosítja az értelmet, mivel mindazt, amit tudunk, a Szentlélektől kapjuk. „A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya az én nevemben küld, az majd megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondottam nektek” (Jn 14, 26).

        c) Harmadszor, segít, és valamiképpen késztet a parancsok megtartására. Senki sem képes ugyanis Isten parancsainak a megtartása, csak ha szereti Istent. „Ha valaki szeret engem, az én beszédemet megtartja” (Jn 14, 23). A Szentlélek pedig előidézi az istenszeretetet, és ezzel segít.

        d) Negyedszer, megerősíti az örök élet reményét, mivel mintegy záloga ennek az örökségnek. Az apostol írja: „Megkaptátok az ígéret Szentlelkének pecsétjét, aki foglaló örökségünkre” (Ef 1, 13-14).

        e) Ötödször tanácsot ad a kétségekben és megtanít minket arra, hogy mi az Isten akarata. „Akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak” (Jel 2, 7). „Hallgatom őt mint tanítót” (Iz 1, 4). (Az Apost. Hitvallás can. 8; AT 71-72.)

 - Mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra indította őket! (ApCsel 2, 4).

       2. A második az újszövetségi szeretetszövetségnek a befejezése, melyet Isten és a megváltott emberiség között Krisztus alapított meg egységes, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház által. Ez a nap az Egyház születésnapja!

       Pünkösd napján, amikor a Szentlélek eltölti kegyelmeivel az apostolokat, miként Jézus előre megmondotta. Sok ember jött ekkor Jeruzsálembe, mert a zsidóknak is nagy ünnepe volt. Két dolgot foglalt magában. Az egyik a Sinai hegyen kapott törvény, a tízparancsolat kihirdetése. A másik: Ősidők óta hálaadó ünnep volt a befejezett aratásért, miért is zsengenapnak hívták, mert Pünkösdkor Istennek kellett feláldozniuk az aratás zsengéjét.

       Az Egyháznak is aratási ünnepe lett, mert ennek az aratási ünnepnek Istennek feláldozott zsengéje az a 3000 zsidó volt, akik Szent Péter beszédére ezen a napon megkeresztelkedtek. (ApCsel 2, 41.)

       3. Harmadszor pedig a Pünkösd tárgya ennek az újszövetségnek hatása és megvalósítása, azaz az emberiség megszentelése a tanítás és a kegyelemosztás által. A péteri szó számunkra is érvényes. Számunkra is elérkezett Pünkösd csodája. A Szentlélek Isten tehát bennünk van, amíg súlyos bűnnel el nem taszítjuk magunktól. Sőt, még bűneink után is. Ő teremti meg lelki újjászületésünket, mert mindenképpen segíteni akar nekünk. A Szentlélek segítsége kétirányú: megvilágosít és megerősít. A bennünk lakó Szentlélek láttatni akarja velünk a helyes utat. Irányítani akar minket, hogy minden körülmények között fölismerjük, mi a jó, a helyes, mi az, amit elvár tőlünk az Isten. Legtöbbször lelkiismeretünk szavával ad világosító jelet számunkra. Figyelnünk kell rá. Irányítása belső, lelki, finom, sohasem erőszakos, és nem bénítja meg az emberi szabad akaratot.

       Jöjj Szentlélek Istenünk, add a mennyből éreznünk fényességed sugarát!

Jöjj szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át!

Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. (Mise szekvencia.)

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu