online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Tudsz-e megbocsátani?

       Kemény kérdés! Ismered a Jézus által tanított imádságot, a Miatyánkot? Bocsájts meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek! Figyeljünk erre a szóra: miképpen! Azt jelenti, hogy pontosan ugyanúgy! Isten végtelenül irgalmas, de vannak feltételek, melyeket nekünk előbb teljesítenünk kell! A legfontosabb feltétel a napi imádságunkban is benne van. Az igaz, hogy ez nem könnyű dolog, de saját érdekünkben kérve Istenünk kegyelmét, segíteni fog bennünket!

       Tehát tudnod kell megbocsátani, mert ez a feltétele a mi vétkeink megbocsátásának. Tehát nincs haragtartás, békétlenkedés és rossz szándék, megtorlás és bosszúállás! Bármit építeni csak békében, egyetértésben és teljes mértékű összefogásban lehet! Csak így van közös végtelenül irgalmas mennyei Atyánk. Ő csak így fog segíteni rajtunk. Csak így, egymást segítve tudunk a várva várt mennyei boldogságra eljutnunk!

       Annyira fontos dolog ez, hogy a Miatyánk leírása után még két versben meg is ismétli, sőt a következményekre is rávilágít: Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. (6, 14-15).

        Itt nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy mindezekből a szavakból, melyekkel az Úr imádkozni tanított, azt ítélte a legfontosabbnak, ami a bűnbocsánatra vonatkozik. Azt akarta, hogy a bűnbocsánatnál könyörületesek legyünk, mivel ez az egyetlen mód a nyomorúságból való megmenekülésre. (Sz. Ágoston: De serm. Dom. 2, 18; CA 209.)

       Nem azt mondta, hogy előbb megbocsát nekünk az Isten, hogy azután mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, mert az Úr tudja, hogy az emberek hazugok, és ezért, ha előbb megkapnák a bűneik bocsánatát, akkor nem bocsátanának meg az ellenük vétkezőknek. Ezért mondja úgy, hogy előbb mi bocsássunk meg, és utána kérjük az ő bocsánatát. (Sz. Krizosztom: Enchir. C. 73; CA 210.)

       Mindezekhez hívjuk segítségül az Urat. Gondoljunk Szent Pál buzdítására: Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül. Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg el ne csüggedjetek. (Zsid 12, 2-3).

       Jól figyeljünk a Miatyánk ima szövegére. Hét kérést tartalmaz részünkről. Ezzel szemben számunkra csak egy kötelezettséget kér a jó Isten: bocsássunk meg az ellenünk vétőknek! A haragtartók hogyan akarják Jézust hirdetni bűnösöknek és hitetleneknek, aki azt mondta: „Nem az egészségeseknek kell az orvosság, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk 2, 17). Hogyan néz az ki, hogy én amellett evangelizálok, aki bűnösöket jó útra szeretné vezetni, aki a békéről és a megbocsátó szeretetről beszélek, miközben haragot tartva bosszúálláson jártatom az eszem.

       Úgy világosodjék világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyben van. (Mt 5, 16). Mert megparancsolja, hogy aki Isten parancsait követi, az mindent, amit tesz, rá való tekintettel tegyen, és csak neki tessen, egyáltalán ne lessen az emberek magasztalására, hanem kerülje dicséretüket, a magamutogatást, hogy életmódjával és tetteivel mindenki előtt ismertté tegye, őt lássák meg, hiszen nem azt mondta, hogy a mutatványt csodálják, hanem dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van. Arra int, hogy rá kell vonatkoztatni minden dicsőséget, az ő akaratától kell függővé tenni minden cselekedetet, akinél az erényes cselekedetek bére is van. Neked meg azt parancsolja, hogy kerüld és háríts el minden hírnevet, amely nyelvtől származik és földi. Mert aki azt keresi, és ahhoz szabja életformáját, nemcsak az örök dicsőséget veszti el, hanem még büntetésre is számíthat: Jaj nektek, ha jóknak mondanak az emberek (Lk 6, 26).

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu