online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


A végtelen irgalom

       Jézus és a bűnösök kapcsolata, a végtelen irgalom és a bűnös ember viszonya, ez a vasárnapi evangélium tárgya. A farizeusok és az írástudók kapcsolatáról ezt írja a vasárnapi evangélium bevezető mondata: méltatlankodtak miatta. „Ez bűnösökkel áll szóba, sőt eszik is velük” - mondták.

       Ezzel szemben már Jézus betlehemi születésekor az angyalok Istennek dicsőségét zengik, a földön élő embereknek pedig a békességet hirdetik. Míg a farizeusok méltatlankodnak a bűnös emberrel barátkozó Jézus miatt, addig Jézus békésen közelit a bűnös emberhez!

       Ezt erősíti meg Szent Polikárp: [Az emberek vessék el maguktól a haragtartást, a személyválogatást, a hamis ítéletet, tartsák magukat távol minden kapzsiságtól. Ne adjanak gyorsan hitelt a vádaknak, és ne legyenek túl szigorúak az ítélkezésben, tudva azt, hogy mindnyájan esendők vagyunk.]

       A jézusi szeretet törvényében benne van a kölcsönös megbocsátás is a szeretet törvénye alapján. [Ha tehát azért imádkozunk, hogy Isten bocsásson meg nekünk, mi is bocsássunk meg egymásnak. Az Úr, a mi Istenünk szeme előtt vagyunk, és mindnyájan Krisztus ítélőszéke elé jutunk, hogy számot adjunk magunkról (vö. Róm 14, 10 12). Úgy szolgáljunk tehát neki félelemmel és teljes tisztelettel, ahogy ő parancsolta, valamint apostolai, akik nekünk az evangéliumot hirdették, és a próféták, akik megjövendölték Urunk eljövetelét. Krisztus mindent elszenvedett értünk, hogy mi benne élhessünk. Kövessük őt a béketűrésben, és ha az ő nevéért kell valamit szenvednünk, dicsőséget hozunk rá. Erre adott nekünk példát önmaga, és mi ezt hisszük]. (Cap. 6, 1-8; Br. IV. 249.)

       Jézus lelki világát tükrözi: „Ha közületek valakinek van száz juha, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a pusztában a kilencvenkilencet, hogy keresse az egy elveszettet, amíg meg nem találja? Ha megtalálja, örömében vállára veszi.”

       Az egy juh az embert jelenti, az ember szó pedig az emberek összességét, ugyanis az egy Ádám vétke miatt az egész nem eltévelyedett. Krisztus az, aki megkeresi az embert, s az otthagyott kilencvenkilenc juh az égi dicsőségben lévő angyalok sokaságát jelenti. (Sz. Hilarius: Can. 18).

       Szent Maximusz pedig így figyelmeztet: {Jézus hirdette: Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot (Lk 5, 32). Illetve: Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek (Mt 9, 12). Továbbá azért jött, hogy megkeresse az elveszett bárányt. Azonkívül: Izrael házának elveszett juhaihoz kapott küldetést. Úgyszintén a drachmáról szóló példabeszédben – bár kissé burkoltabban – jelezte: azért jött, hogy visszaszerezze annak az arcnak a tündöklő fényességét, amely eltorzult a bűnök szennyétől. Majd így szólt: Bizony mondom nektek: nagy lesz az öröm a mennyben egy megtérő bűnös felett is (vö. Lk 15, 7). Továbbá azt, aki a rablók keze közé került, és minden ruhájától megfosztva, sebekkel borítottan, félholtan otthagyták, ő üdítette fel borral és olajjal, s látta el kötszerekkel; teherhordó állatára téve gondozás céljából ő vitte a szállásra; gondozásának költségeit kifizetve ő ígérte meg, hogy ha ezen felül még költenének rá, azt visszatérésekor majd megadja. Ezért állítja elénk a hazatérő tékozló fiúhoz lehajló jóságos atyát, aki átöleli a bűnbánó lélekkel visszaérkező fiát, s újból az atyai ház díszeivel ékesíti fel, és semmit sem vetett szemére azokból, amit korábban elkövetett. Éppen ezért, amikor az Isten a nyájból elkóborló s hegyekben-völgyekben eltévelyedett bárányt megtalálta, nem kergetéssel, fenyegetéssel vagy ütlegeléssel terelte vissza az akolba, hanem irgalmas szívvel saját vállára emelve, sértetlenül vitte vissza a nyájhoz. Ezért kiáltotta: Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket. (Mt 11, 28).] (Epist. 11; Br. II. 256.)

       Elvesztem volna, Uram, ha nem ismertem volna irgalmasságodat; te azt mondtad: nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy letérjen útjáról és éljen. (Ez 33, 11).

 

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu