online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


A Szűzanya üzenetei Medjugorjéből

2009. május 25.

„Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat, imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, megújítson benneteket a Szentlélek és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára; titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Szűzanyának ebben a havi üzenetében, most Pünkösd előtt, különösképpen hív bennünket arra, hogy legyünk nyitottak a Szentlélek vezetésére és ne arra nézzünk amit a világ diktál. Sokan beszélnek arról, hogy nehéz idők vannak. Igen, és ha nem nyitjuk meg a szívünket, akkor Isten nem tud minket használni. Isten mindent a javunkra fordít, mindazt, ami körülöttünk van. Talán éppen ebben az időben,-- most,-- nagyobb szükség van arra, hogy a Lélek öröme, a Lélek ereje a Léleknek lelkesítő ereje átjárja és átformálja az életünket. Éppen ezért, ebben az üzenetben az, ami számomra olyan nagyon mozgósító és meghívó, hogy minden megkeresztelt teremtményre szálljon a Lélek és újítson meg mindenkit, és a megkeresztelteken keresztül ezt az egész teremtett világot, hogy mindazok, akik ma közel vannak, vagy Istentől távol, eljussanak a szeretetnek a megismerésére. Mert akit Jézus küld nekünk, az a szeretet Lelke, az erő Lelke, az öröm Lelke. Ez a Lélek töltötte el Máriát erővel, örömmel, és e Lélek által hordozta szíve alatt Jézust, és e Lélek által születik majd újjá a világ. Ehhez kérjük ma mi is mindannyian a Lélek kiáradását! És ez az üzenet indítson mindannyiunkat, hogy Pünkösd örömére felkészüljünk, és Pünkösd örömét továbbadjuk a világba.

Kemenes Gábor atya

 

2008. október 25.

"Drága gyermekek! Különleges módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra, hogy imáitokkal – ezen a földön, amely minden nap egyre távolabb van Istentől – megállítsátok a Sátán tervét, aki Isten helyébe lép, és lerombol mindent ami szép és jó a lelketekben. Ezért gyermekeim, fegyverkezzetek fel imával és böjttel, hogy tudatában legyetek annak, mennyire szeret benneteket Isten, és tegyétek Isten akaratát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Ez az októberi üzenet, igen megrendítő számomra, de azt hiszem nagyon sokunk számára. Mária mindig hív üzeneteiben és talán most ebben a hívásban van egy nagyon komoly sürgetés, de van benne az is, hogy tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik! Felsorakozunk Mária mögé, mint munkatársak, abban a harcban, ami a sötétség hatalmával van. Mária szándéka mindig az, ami Jézus szándéka volt. Ő Isten akaratát teljesítette és mindig azt tette, amire indította őt a Lélek. Ő engedelmes volt. Így jön el hozzánk Medjugorjéban is, és ez az üzenet talán éppen a mai világ szomorú helyzetét látva, nagyon is sürget, hogy tegyünk meg mi is mindent, hogy ne a sötétség hatalma növekedjék, hanem a szeretet győzedelmeskedjék és az Evangélium ereje által változzék meg ez a világ. Mert azt látjuk, hogy mennyi baj és bűn van, és Mária azt szeretné, hogy a sátán hatalma megtörjön, a sátánnak, akit Jézus Krisztus már legyőzött a keresztfán, de mégis nagyon sokakat megtéveszt. Ebben az üzenetben az a drámai, hogy föltárja nekünk a gonoszságnak a tervét, és Mária kér bennünket, hogy a magunk imádságával, és böjttel, mi is oda álljunk, abba a szellemi harcba, hogy ne legyen úr ebben a világban a bűn és a gonoszság, a sátán. Megadja a módot is, hogy mit kell tennünk. Ez nagy ajándék számunkra. Újra és újra figyelmeztet, hogy ne hagyjuk abba az imádságot, ne hagyjuk abba a böjtöt. Olyan szép, hogyha most arra gondolunk, hogy Medjugorjéban az üzenetek kezdetétől fogva mennyire komolyan vették az imádságot, mindennap imádkozzák a rózsafüzért, mennyire komolyan veszik a böjtöt, szerdán és pénteken, a kenyéren és vízen tartott böjtöt, vagy aki ahogyan tudja, teljesíti. Ez egy nagyon nagy jel a világ számára. A harcban -- mondhatnám úgy is, hogy -- zászlóvivő Medjugorje. De nekünk is oda kell csatlakoznunk, önként vállalva, szívből, szeretetből az imádságot és a böjtöt, hogy mi is megtegyünk mindent Mária munkatársaiként a világ megmentésében, és ezért kell tudatosan vállalnunk az imádságot és a böjtöt. Ha ezt megtesszük, akkor mi is tanúi vagyunk Isten szeretetének ebben a világban, amely nem elítélni akarja ezt a világot, hanem megmenteni. Ezért küldi nekünk Máriát, Édesanyánkat. Így Mária, a Béke Királynője, fölkínálja ezt a békét nekünk, a szívünkbe, szolgálatunk és életünk által az egész világnak. Úgy gondolom, hogy ez a mostani üzenet nagyon is sürget bennünket arra, hogy mindannyian az imádság útján járjunk, a megtérés útján járjunk és segítsük Mária megmentő szolgálatának teljesítését ebben a világban. Hiszen Ő azért jön és azért üzen nekünk, hogy komolyan vegyük mi is a megtérést és így szolgálni tudjuk Isten Országának növekedését. És ez az üzenet ma újra komoly bátorítás mindannyiunknak, de felhívást is jelent. Jó lenne így imádkozni Máriával: hittel és megerősítve ezt az imádságot böjttel. Hiszem, hogy eredményes lesz, és Isten terve megvalósul a világban. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké.
Ámen.

Kemenes Gábor atya  

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu