online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Evezz a mélyre!
Bibliai elemző műsor Molnár Béla atyával

Ezzel a sorozattal csokorba szeretném gyűjteni az evangéliumok nehéznek tűnő, sokszor gondot okozó részleteit, elbeszéléseit. Mindnyájan tapasztaltuk már, Szentírást olvasó, hallgató emberek, hogy egyes részletek kérdéseit évek, évtizedek alatt hordozzuk magunkban. Sokszor azért, mert igen nehéznek tűnnek a tanítások, sokszor ellentmondásokat érzünk. Az is előfordul, hogy egyes dolgokat nagyon is ismerünk, de csak egyoldalúan, sablonosan…

 Máté evangéliumától kezdve sorba vettem ezeket és szeretném egyenként megvilágítani a Szentlélek kegyelmével a sorok mögött rejlő titkokat, vagy olyan részleteket, amelyekre eddig nem figyeltünk.

 „Evezz a mélyre” – ez az összefoglaló gondolat, a csodálatos halfogás történetéből. Hétről-hétre együtt próbálunk evezni, hogy kincseket és erőt gyűjtsünk Attól, Aki erőt adott Simon Péternek is.

Molnár Béla pestújhelyi plébános

 

 

2015. július 16-án ismétlés következik

 

ez volt a 156.-dik élő adás:

A hét levél (2. rész)

 

 

 


 

 

Az utóbbi műsorok témái:

 

44. A betegek elhagyása

Fájdalmas útrakelés mindnyájunkért

 

45. Bűnös, mégis emberhalász

Reményeink és erősségünk az erőtlenségben

A csodálatos halfogás

 

46. Négyen vitték

A szeretet, a hit és az irgalom találkozása

 

47. Kalászszedés és gyógyítás szombaton

A szombat megtisztítása és újjáteremtése

 

48. A Hegyi Beszéd Lukácsnál és Máténál

A Törvény újjáteremtése, a szív törvényei

 

49. A pogány imája

A kafarnaumi századostól tanulunk

 

50. Két ölelkező történet:

Jairus leánya és a beteg asszony

…csak higgy…

 

51. Aprólékos útra küldés

A szó és élet egysége

 

52. Megtiltottuk neki!

Ki tartozik Jézushoz? Emberi és isteni látásmód

 

53. Három kemény mondat

Jézus követése három tételben

(nincs otthon, hagyd a holtakat, vissza ne fordulj)

 

54. Mit tegyek?

Az irgalmas szamaritánus

 

55. A jobbik rész. Melyik az?

Márta és Mária

 

56. Egyetlen jel van!

Jelek követelése akkor és ma

 

57. Üldözések.

Ami megmarad örökké

 

58. Nagyobb, még nagyobb csűrök!

Igazi gazdagság

 

59. Gondviselés.

Fanatizmus, vagy más?

 

60. Hagyd meg még az idén…

Egy új szemlélet, új lelkület

 

61. A Jóisten megbüntet!

Egy torz bálványkép felszámolása

(szerencsétlenségek Jézus korában)

 

62. Elrejtőzve ad otthont és kenyeret

A mustármag és a kovász

 

63. Hányan üdvözölnek?

A szűk kapu

 

64. Alázat – tévhit és valóság

A lakodalmas helyek

 

65. Csupa hasznos dolog, mégis baj van

Önmagunk felülmúlása – a királyi menyegzőről, másképp…

 

66. Mennyire fontos egy kis birtokos rag!

Kereszthordozás. Melyik kereszt?

 

67. A kereső Isten

Bárány, drachma

 

68. A várakozó Isten

A tékozló fiú

 

69. Egy negatív példa

A hűtlen sáfár

 

70. Nagy szakadék tátong!

A szegény Lázár és a gazdag ember

 

71. A rendületlen ima

A bíró és az özvegyasszony

 

72. Ketten a templomban

A farizeus és vámos imája.

 

73. Valami hiányzik.

A gazdag ifjú

 

74. Az egyetlen asztal  

Zakeus házában

 

75. Az én házam.

A templom megtisztítása

 

76. A két fillér – teljes szívvel…

Az özvegyasszony adománya

 

77. Még egyszer a világ végéről…

Tévhitek és a lényeg

 

78. Szentírásolvasás kettesben, majd hármasban

Az emmauszi tanítványok

 

79. Amint a mennyben, úgy a földön is

Mennybe ment és itt maradt…

 

80. Boldogok, akik nem láttak…

A két út – Tamás története

 

81. „…nincs boruk…”

A kánai menyegző

 

82. „…ha már öreg…”

Nikodémus belső útja

 

83. Élő víz, új templom

A szamariai asszony

 

84. Mire éhezünk?

A kenyérszaporítás a kafarnaumi beszéd

 

85. Nincs emberem

Gyógyítás a Beteszdában

 

86. „…miért kételkedel?”

Jézus a vízen jár

 

87. „Én sem…”

A házasságtörő nő

 

88. „Ki az…? hinni akarok benne. 

A vakon született története

 

89. „Akit szeretsz, beteg.”

Lázár feltámasztása

 

90. ”Hagyd békén….” 

A betániai vacsora

 

 

 91.

A földbe hulló búzaszem

 

 92.

Két ígéret, kétféle válasz

  (Zakariás és Mária)

 

93.

A vizitáció elemei és titkai

  Mária és Erzsébet, két édesanya

 

94.

Az Úrnak szentelve

  Bemutatás a templomban

 

95.

„Miért tetted ezt velünk?"

  A tizenkét éves Jézus

 

96.

 Jézus Krisztus két nemzetségtáblája

Nem száraz adatok, hanem kétféle hitvallás!

 

97.

A megkísértés két megközelítésben

Mt és Lk,

tömörségében is más: Mk

 

98.

Az ördögtől való megszállottság elemzése

Hit, józanság, a teljes épség felé

 

99.

A szombattal kapcsolatos kérdések

A Törvény tökéletes betöltése

 

100.

A templomi bevonulás,

Szamárháton, egyszerűen…

 

101.

 A Lukács passió – Még ma velem leszel…

 

102.

Belépés a vendégségre

A lábmosás

 

103.

Szikla és pásztor

Hitvallás és szeretet

Simon Péter belső útja a kegyelemmel

 

104.

Közös és egyéni utak a húsvéti történetekben

 

105.

Mérföldkövek az Apostolok Cselekedeteiből

 

106.

Húsvét és Pünkösd között

 

107.

Pünkösd

Kell-e új Pünkösd?

 

 108.

Az ősegyház életének meghatározó jellemzői

(mai következtetésekkel)

 

109.

 

István és az üldözések, új hajtások

 

110.

Saul megtérése

 

111.

A pogány misszió kezdetei, nehézségei, örömei

(Péter történetei)

 

112.

P { margin-bottom: 0.08in; }

Az üldözések gyümölcsei:

Új családok az ősegyházban

 

113.

A misszió elindul

Pál és Barnabás első útja

 

114.

 

Az Apostoli Zsinat

 

115.

 

A második út

kiemelten Athén, tanulságokkal

 

116.

 

A harmadik út

 

117.

 

Újra Jeruzsálemben

a fogság kezdete

 

118.

Fogságban

az evangélium Rómába érkezik

 

119.

 

Ádventi lépések: Az Úr Hegye

 

120.

 

Ádventi lépések: Isten állatkertje,

az örök béke jelképe

 

121.

 

Ádventi lépések : a nagy terített Asztal

 

122.

 

A víz, mint jelkép

 

123.

 

A tűz, mint jelkép

 

124.

 

Templom és oltár

 

125.

Kenyér és bor

 

126.

A Máté passió jellegzetességei

 

127.

A Lukács passió jellegzetességei

 

128. 

A János passió jellegzetességei

 

129.

Százötvenhárom hal

 

130.

A keretész 

 

131.

Bevezetés az apostoli levelekhez

 

132.

a Római levél kiemelt részei (Első rész)

 

133.

a Római levél kiemelt részei (Második rész)

 

134.

Egy beteg egyházközség és a gyógyulás

(első Korintusi levél)

 

 

135.

Első korintusi levél

(folytatás)

 

136.

A krisztusi szabadság: a Galata levél

 

 

137. 

Lelkipásztori szeretet – az Efezusi levél138. 

Krisztusi élet – a Kolosszei levél

 

139. 

A végsők napok – józan tanítás – a 2. Tesszaloniki levél

 

 

 

 

 

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu