online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Növeld bennünk a hitet!

 

 

 

 

       Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”Mi mikor kértük a hitet az Urtól? Melyek a hit jellemzői?  A hit az üdvösséghez szükséges természetfeletti erény; Isten ingyenes és mindazok számára elérhető ajándéka, akik alázatosan kérik A hit cselekedete emberi tett, azaz az emberi értelem tette. (KEKK 28.)

       A hit az üdvösséghez, az örök boldogságunkhoz szükséges erény, tehát rendületlenül kérnünk kell Istentől. A hit ugyanis végtelen, tehát bennünk is növelhető. A hit Isten legnagyobb ingyenes ajándéka.  Gyakran megszoktuk köszönni?

       Rendkívül meglepő, hogy Jézus az apostolok kérésére nem kezd bele egy nagyon komoly és tudományos eszmefuttatásba. Helyette: „Ha csak akkora hitetek lesz, mint a mustármag.”- kezdi válaszát Jézus. Tehát a mustármagra hivatkozik, ami minden magnál a legkisebb! Röviden: Ha parányi hited a világon a legkisebb, az égiek meghallgatnak akkor is! Szent Rabán szerint: A hit annyira fogékonnyá teszi a lelkünket a mennyei ajándékokra, hogy bármit akarunk, könnyűszerrel elérhetjük a hűséges Úrtól. Nem biztos, hogy azonnal. Ő nem gép. Előre látja a jövőnek és nem biztos, ha a kérésünket azonnal teljesítené, az jó lenne nekünk!

       Bennünk a hit olyan kicsi volt, mint a mustármag. A növekedését az ima, az Istennel való minél több beszélgetés biztosítja. Szent Máté evangéliumában szintén említi a mustármagot: Ez kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. (13, 32). Ehhez a fejlődéshez pedig sok erő is kell! A mi hitünk is a növekedés mellett erősödik is.

       A mustármag, azaz a hit ereje a szentek életében még nagyobb mértékben mutatkozik meg. Csak akkor ismerhetjük fel a mustármag erejét, ha megőröljük, így ha a szentet az üldöztetés mozsarában összetörik, akkor mindaz, ami benne korábban megvetendőnek és erőtlennek tűnt, azonnal az erény buzgóságává válik. (Sz. Gergely: Mor. 1).

       Soha ne feledjük, hogy bennünket a jó Isten végtelen szeretetével alkotott. A földi életünkben próbáknak vagyunk kitéve. Ha ezt a próbát az Ő állandó segítségével kiálljuk, örök jutalom részesei leszünk. A próba nem más, mint az Ő parancsainak teljesítése.

       Szent Polikárp így hívja fel figyelmünket állapotbeli kötelességeinkre: [Az emberek pedig legyenek készségesen könyörülők, irgalmas szívűek mindenkivel szemben. A tévelygőket vezessék a jó útra. Látogassanak meg minden beteget, és ne hanyagolják el az özvegyeket, árvákat és szegényeket, hanem legyen mindig gondjuk a jóra Isten és emberek előtt. Vessék el maguktól a haragtartást, a személyválogatást, a hamis ítéletet. Tartsák magukat távol minden fösvénységtől. Ne adjanak hitelt a vádaknak, ne legyenek túl szigorúak az ítélkezésben, tudván azt, hogy mindnyájan adósai vagyunk a bűnnek.] (Ex ep. ad Philip.)

       Viseljétek el egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét. Aki beképzeli magának, hogy valami, holott semmi, önmagát áltatja. Vizsgálja meg mindenki saját tetteit, s tartsa meg dicsekvését önmagának, ahelyett hogy mások elé tárná. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia. (Gal 6, 2-5). Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is. (Jn 13, 10). Ez minden embernek szól!

       Fogadjátok el tehát egymást, amint Krisztus is elfogadott titeket Isten dicsőségére. (Róm 15, 7). Hiszen mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki elvegye, amit testi életében érdemelt, a szerint, amint jót vagy gonoszt tett. (2Kor 5, 10).

       Hit és bizalom két összetartozó erény. Milyen a hit bizalom nélkül és milyen a bizalom hit nélkül? A vasárnapi szentmise könyörgésében van egy érdekes kérés, mely mély bizalomra utal: Amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból.

       Bizalmas gondolatainkat az evangélium utolsó mondatával zárjuk. Jézus mondja: Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsolok nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák, hisz csak kötelességünket teljesítettük.

       Uram, növeld bennünk a hitet! Uram add, hogy egész életem hitvallás legyen Temelletted!

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu