online
rádióhallgatás
Regionális adások: élő adás hallgatása
BELÉPÉS
Felhasználónév:
Jelszó:   [REGISZTRÁCIÓ]
HÍRLEVÉL
Név:*


E-mail:*


E-mail mégegyszer:*


Világra szóló ígéretek!

       Ki van közülünk, aki ilyen ígéretet tudna tenni bárkinek, mint amire Jézus vállalkozott? A vasárnapi evangélium előtt ez a Jézus által mondott mondat áll: „Amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek!” Hallottatok valaha is ilyet? Amit kértek, megteszem! Hát nem csodálatos?

       A mondat folytatásában meg is okolja Jézus, hogy miért is tesz számunkra ilyen nagy ígéretet: „hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.” Földi értelemben ez annyit jelent, hogy ahányszor a Fiú teljesíti kéréseinket, minden egyes alkalommal megdicsőül az Atya is. Ezért is szeressük az Atyát és a Fiút. E hálás szeretetünk abban nyilvánuljon meg, hogy megtartsuk parancsait!

       Ez után következik a kérésre való lelkesítés, mely Jézus Szívének végtelen szeretetéből fakad! Kérjetek, mert ha fáradozunk is, a Szentírás megértése érdekében nem tudjuk megismerni az Isten kegyelme nélkül; viszont kegyelmet sem kapunk, csak ha buzgón tanulunk, hogy Isten ajándékát ne a hanyagok kapják.

       Zörgessetek tehát imádsággal, böjttel és alamizsnával. Mint, aki a kaput zörgeti, nemcsak a hangjával kiáltozik, hanem a kezével is, ugyanígy, aki jócselekedeteket tesz, az ezekkel zörget. De mondhatnád: éppen azért kérem imámban, hogy értsek és cselekedjek, de hogyan cselekedhetnék tehát, mielőtt ezt megkapnám? Tedd, amire képes vagy, hogy többet tudj tenni, s amit tudsz, azt tartsd meg, hogy még többet tudj. Vagy így is lehet magyarázni: minthogy előzőleg mindenkinek azt mondta, hogy bocsássanak meg ellenségeiknek, utána pedig megtiltotta, hogy a szeretet ürügyén a szent dolgokat a kutyáknak adják, most jó tanáccsal látja el őket, hogy imádkozzanak az Istenhez ellenségeikért, és azok megfogják kapni. Keressék azokat, akik a bűneikben elpusztultak, és megfogják őket találni; zörgessenek azoknál, akik tévedéseikbe zárkóztak, és megszabadítja őket az Isten, hogy így a zörgetők beszéde a lelkükbe jusson. Mivel a fentiekben, az emberi erőt meghaladó parancsokat rendelt el, ezért Istenhez utasítja őket! (Sz. Krizosztom: Hom. 18).

       Mindez még nem elég! A nagy ígéret így szól: Én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. Hogyan működik a Lélek? Olvasd a szentírást, számos helyen rábukkansz. Észreveszed-e, hogy beszél a Lélek ahhoz, aki meghallja. Ő az Egyház Megszentelője és Segítője és Tanítója, a Vigasztaló.

       Akiről az Üdvözítő megmondta, hogy megtanít mindenre és emlékeztetni fog mindenre (Jn 14, 26), (nem azt mondta, hogy csak tanítani fog, hanem azt is, hogy emlékeztetni fog mindenre, amit mondtam nektek; tehát nem más Krisztus és a Szent Lélek tanítása, hanem ugyanaz), előre tanúsította Pálnak mindazt, ami be fog következni, hogy mivel előre tudja, annál készségesebb legyen. Mindezek szólnak nekünk is a mondaton keresztül: A szavak, amelyeket hozzátok intéztem, lélek és élet (Jn 6, 63), hogy ne ajakkal kimondott beszédnek fogjuk fel, hanem jó tanításnak. (Sz. Cirill püspök Katekézis 16, 14; C2)

       Újabb ígéret: Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Visszajön értünk! El akar vinni egy jobb helyre, mely halálunk óráján következhet be és ennek foka csakis tőlünk függ! Erről Szent Ciprián így ír: [Ennek az időnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd kinyilvánul rajtunk (Róm 8, 18). Nemde mindenkinek mindent meg kellene tennie e nagy dicsőség eléréséért, hogy Isten barátjává legyen, hogy Krisztussal már most örvendezzék Ezeket a lelkesítő gondolatokat kitörölheti-e az elménkből bármilyen nagy üldözés, elhomályosíthatják-e akár a legnagyobb gyötrelmek is? Az az ember, aki istenes elmélkedésekben szilárd alapot szerzett magának, bátran és megingathatatlanul áll helyt. Ezeket jól be kell vésni szívünkbe és lelkünkbe. Róla elmélkedjünk éjjel-nappal! Üldözés idején a vértanúságért, béke idején pedig a tiszta lelkiismeretért kapják meg a koszorút. (Cap. 13; Br. IV. 1349.)

 

Mária Rádió • 1133, Budapest, Gogol utca 28. • Telefon: 06 1 373 07 01 • E-mail: info@mariaradio.hu